Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 捐血运动 · 2022-09-13

Updated: December 3, 2023
Total: 1


Kuala Lumpur  Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur  Malaysia 

MEDAN MARA (KEMPEN DERMA DARAH)
由 PERSATUAN INSURANS HAYAT MALAYSIA

Sep 12, 2022 (Mon)
10:00 AM - 04:00 PM
Sep 13, 2022 (Tue)
10:00 AM - 04:00 PM
Sep 14, 2022 (Wed)
10:00 AM - 04:00 PM
Sep 15, 2022 (Thu)
10:00 AM - 04:00 PM

LOBI @ MEDAN MARA, JALAN RAJA LAUT, KUALA LUMPUR