KAJANG (Derma Darah)
Kempen Derma Darah


Maklumat Kempen
Nama Kempen KAJANG (Derma Darah)
Tarikh
Dec 4, 2022 (Sun)
9:30 am - 4:30 pm
Alamat DEWAN @ PERTUBUHAN BUDHIS MANJU-SUDDHI (KELENTING BUDDHA), NO. 257, SUNGAI CHUA, 43000 KAJANG, SELANGOR.

2.991949,101.7809482

Getting Here Google Map Waze

Makumat Penganjur Kempen
Nama Penganjur PERTUBUHAN BUDHIS MANJU-SUDDHI
E-mel Peganjur Tidak Dinyatakan
Nombor Telefon Penganjur Tidak Dinyatakan
Dipaparkan Nov 27, 2022, 8:08 am
Dikemas kini Nov 27, 2022, 8:08 am

-dan sebarkan kasih sayang-