PUTRAJAYA (KEMPEN DERMA DARAH)
Kempen Derma Darah


Maklumat Kempen
Nama Kempen PUTRAJAYA (KEMPEN DERMA DARAH)
Tarikh
Jan 27, 2022 (Thu)
10:00 am - 4:00 pm
Alamat KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4, 62100 PUTRAJAYA. DEWAN KRISTAL, ARAS B1

2.9028672,101.6816473

Getting Here Google Map Waze

Makumat Penganjur Kempen
Nama Penganjur KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
E-mel Peganjur Tidak Dinyatakan
Nombor Telefon Penganjur Tidak Dinyatakan
Dipaparkan Jan 22, 2022, 7:01 pm
Dikemas kini Jan 22, 2022, 7:01 pm

-dan sebarkan kasih sayang-